Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Výzkum a vývoj


CHEMCOMEX se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem zaměřeným na oblast:

  • Solidifikace radioaktivních odpadů (kalů, ionexů a koncentrátů) do cementových matric a alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric (tzv. geopolymerů).
  • Zákaznicky orientované cementové a geopolymerní matrice pro fixaci nebezpečných odpadů, včetně radioaktivních odpadů.
  • Obalové soubory pro ukládání odpadů na bázi geopolymerních pojiv.
  • Zpracovatelská zařízení pro oblast nakládání s odpady (automatizované solidifikační linky).

 

Progresivní technologie pro sanaci kontaminovaného životního prostředí zaměřené na:

  • Reduktivní technologie pro dehalogenaci chlorovaných etylenů a jejich kombinaci s bioremediačními procesy.
  • Nástroje pro sledování stavu horninového prostředí.
  • Moderní postupy a materiály pro stabilizaci odpadů.
  • Využití mikrovlnných technologií.