Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Zpracování radioaktivních kalů v Elektrárně Dukovany


Vypracování dokumentace pro provedení fixace radioaktivních kalů. Fixace cca 150 tun radioaktivních kalů do aluminosilikátové matrice ALUSIL. Práce zahrnovaly fixaci odpadů do standardních 200l sudů.  Součástní dodávky byla manipulace s nebezpečným radioaktivním odpadem, provedení zkoušek a předání sudů do úložiště RA odpadů.