Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Zahrady Pavlov, okr.Kladno, výstavba 428 RD, MŠ a multifunkční budovy


Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. Zřízeno 20ks průzkumných vrtů do hl. 6m, celk. odvrt 100m; proveden geoelektrický, radonový a pedologický průzkum. Provedeno vyhodnocení základových poměrů a hydrogeologické posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakováním.