Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

VD Orlík - doplnění měření TBD o plovákové kyvadlo v bloku 28P - vrtné práce


Zhotovení přesného svislého vrtu v tělese hráze VD Orlík, v bloku 28P, úrovni RCH 5 do hloubky 16,25 m za účelem osazení vrtu inverzním kyvadlem. Vrt byl hlouben průměrem 137 mm, vystrojen HDPE 110 mm, provedena cementace mezikruží a dokumentace vrtného jádra. Součástí zakázky byla také dodávka a montáž kotevního zařízení na dně vrtu, dále dodávka a montáž kyvadlového drátu. Bylo provedeno a vyhodnoceno kontrolní měření svislosti vrtu po odvrtání a následně také po vystrojení HDPE a cementaci.