Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Stavba č. 42821 Dvorecký most, inženýrskogeologický průzkum


V rámci průzkumu byly provedeny tyto průzkumné práce:
- 7 geologických jádrových vrtů hlubokých 14,5 až 24,2 m o celkové metráži 131,7 m. Dva vrty byly provedeny v korytě Vltavy z pontonového stání. 
- vrty byly v zeminách a ve zvětralých horninách prováděny technologií jádrového vrtání bez výplachu s tvrdokovovou korunkou ø220 až 130 mm. Vrty byly dočasně paženy ocelovou pažnicí ø220 mm, případně dvojitou kolonou. Po zastižení horniny třídy R4 bylo do konečné hloubky vrtů vrtáno dvojitým jádrovákem s DIA korunkou ø 76 mm s vodním výplachem.
- dva vrty byly vystrojeny PVC pažnicemi ø 125 mm a opatřeny uzamykatelným zhlavím a osazeny dataloggrem pro kontinuální monitoring hladiny podzemní vody.
- geologická dokumentace vrtného jádra
- z vrtných jader bylo odebráno celkem 18 ks vzorků hornin pro stanovení pevnosti a 2 ks vzorků hornin pro petrografický rozbor. Dále bylo odebráno 9 ks poloporušených, 5 ks neporušených, 5 ks technologických vzorků zemin a 2 vzorky podzemní vody. Na vzorcích byl proveden soubor laboratorních rozborů a zkoušek.
- na pěti vrtech byly v pevných horninách (posledních 5 m vrtu) provedeny presiometrické zkoušky. V každém vrtu bylo provedeno 5 zkoušek v metrových intervalech.

  •  geofyzikální průzkum pro protikorozní účely
  •  geodetické zaměření provedených vrtů