Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

ŠKODA - Ústav Jaderných Paliv, Praha, a.s.


Sanace starých ekologických zátěží. Hlavní kontaminant – U (přírodní a ochuzený), max. 3000 mg.kg-1 a 37.680 Bq.m2 . Sanace odtěžením kontaminovaných zemin, chemická a mechanická dekontaminace povrchů a zařízení stavebních konstrukcí. Celkem odstraněno 229 m3 zemin a konstrukcí zamořených materiálů. Sanační práce byly ukončeny splněním limitů ČIŽP, povrchy pod 500 Bq.m2  a zeminy pod 30 mg.kg.