Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Sklárny BOHEMIA a.s. Poděbrady - imobilizace reziduálního znečištění


Zemina a  podzemní voda znečištěné fluoridy. Předchozími aktivitami na lokalitě, byly odstraněny primární zdroje znečištění, dle AAR 2005 zůstalo cca 5,5 t fluoridů, vázaných na horninové prostředí. Cílem poloprovozního pokusu bylo ověřit funkčnost modelového řešení, které spočívalo v imobilizaci minerálu fluoritu injektáží imobilizačního roztoku do horninového prostředí. Úkol byl ukončen pozitivním hodnocením provedených prací a úkolem na zpracování projektu provozní injektáže lokality.