Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Sklárny BOHEMIA a.s. Poděbrady, dokončení sanace saturované zóny


Zemina a podzemní voda znečištěny fluoridy. Sanace čerpáním podzemních vod a jejich dekontaminace na rozšířené neutralizační stanici dle PP D4. Celkem odčerpáno 40,3 tis m3 podzemní vody a odtěženo 4,1 t F-. Práce ukončeny vypracováním návrhu na imobilizaci reziduálního znečištění.