Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Sklárny Bohemia a.s., Poděbrady


Sanace starých ekologických zátěží. Znečištěná zemina, podzemní voda a  stavební konstrukce kontaminované fluoridy max. 1000 mg.l ( dle AR celkem 700 kg), Pb  max. 16000 mg.kg,  As 200 mg.kg . Sanace odtěžením kontaminovaných zemin, likvidace na skládce, vybudování nové chemické kanalizace, čerpání podzemních vod a jejich dekontaminace na rozšířené neutralizační stanici. Celkem odstraněno 810 t zeminy, 700 t stavebních materiálu, odčerpáno 109.000 m3 podzemní vody, odtěženo 14,99 t F- . Výsledek – uvnitř areálu max. 50 mg.l  F- . Ukončeno rozhodnutím MŽP a FNM.