Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Rekonstrukce parovodu k TG4


Vypracování všeprofesní projektové dokumentace. Realizace výměny parovodu DN200/PN100 k TG4 od hlavních parních větví až po potrubí vedoucí na hlavní rozdělovací ventil RG4 vč. potrubí odvodnění, odvzdušnění, uzavírací klapky, drobných armatur a separátoru mokré páry. Výměna stávajícího uložení za uložení Lisega vč. výroby a montáže ocelových konstrukcí. Autorský dozor, uvedení do provozu vč. opakovaného parního profuku s kontrolou zkušebních destiček na případné nečistoty v potrubí a násl. Vyhodnocení. Provedení montáže izolací v celé délce nového parovodu. Vypracování DoSP.