Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Průzkum environmentálních zátěží


Provedení hydrogeologických vrtů na lokalitách:
Stará Turá - — skládka komunálního odpadu Drahý vrch, 3 vrty o celkové hloubce 80 bm
Horné Naštice - — skládka popolčeka, 7 vrtů o celkové hloubce 100 bm
Dežerice - -skládka TKO Veronika, 3 vrty o celkové hloubce 80 bm
Dežerice - odkalisko VAB, 3 vrty o celkové hloubce 80 bm
Rosina - skládka popolčeka, 3 vrty o celkové hloubce 80 bm
Žilina – Trnové -  odkalisko popolčeka, 3 vrty o celkové hloubce 80 bm
Vrty byly z počátku hloubeny jádrově, dále v pevných horninách příklepově se vzduchovým
výplachem, vrtný průměr 220 -  175 mm, výstroj PVC 125 mm, jílování, cementace, obsyp
4/8 mm. Bylo odvrtáno a vystrojeno 22 vrtů o celkové hloubce 500 bm.