Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Prostějov, výrobní a skladovací areál


Podrobný inženýrskogeologický průzkum Provedeno a vytyčeno (zaměřeno) celkem 7 ks průzkumných jádrových vrtů (hloubka 5 - 12 m) o celkové metráži 45,70 m s vyhodnocením základových poměrů a s hydrogeologickým posouzením možnosti likvidace srážkových vod vsakováním. Zároveň s vrtnými pracemi byly realizovány 3 dynamické penetrační zkoušky (hloubka 5,10 - 9,10 m), hydrodynamické zkoušky (vsakovací a čerpací zkoušky), radonový průzkum a laboratorní rozbory zemin, hornin a podzemní vody.