Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Praha 9 – Letňany, administrativní centrum


Vrtné práce pro podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro odvodnění stavební jámy a návrh založení objektů a stav.jámy. Provedeno 9 jádrových vrtů s výplachem DIA korunkami, celková metráž odvrtu 89m, vystrojeno 76m (HG vrty) PVC 125mm.