Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Podrobný hydrogeologický průzkum pro posílení zdroje podzemní vody pro obec Bzová, k. ú. Bzová u Hořovic


K provádění průzkumných prací byly ve spolupráci s obcí vytipovány parcely v k. ú. Bzová u Hořovic a následně byl na lokalitě proveden geofyzikální průzkum. Profily geofyzikálního měření byly geodeticky zaměřeny. Na základě výsledků geofyzikálního průzkumu byly geodeticky vytýčeny průzkumné vrty. Na vytýčených místech bylo technologií rotačně příklepového vrtání vyhloubeno pět průzkumných hydrogeologických vrtů Bz-1 až Bz-5 hlubokých 50,0 m. Vrty byly ověřeny 14-ti denní čerpací zkouškou a následnou stoupací zkouškou. V průběhu čerpací zkoušky byl odebrán vzorek vody z každého vrtu na zkrácený laboratorní rozbor, na závěr čerpací zkoušky pak vzorek pro úplný chemický rozbor dle Vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. včetně rozboru mikrobiálního. Nad rámec projektu bylo provedeno terénní stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody.