Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Pilotní pokus sanace - Kopřivnice - TATRA - PS-4, Sklad zaolejovaných třísek, objekt 340


Práce na PPS zahrnovaly vybudování nové sítě vrtů (8 ks čerpacích – pvc 160, 4 ks monitorovací – pvc 125, 3 ks aerační a 4 ks zasakovací – pvc 160), o hloubkách každý 4–5 m, celková délka vrtů 81 m. Vrty byly hloubeny technologií jádrového vrtání, vrtné jádro bylo následně geologicky dokumentováno.
 PPS zahrnovaly provedení sanačního čerpání z 8 vrtů (H1-H8). Pro zvýšení efektu sanace byla při PPS využita technologie bioremediace in-situ v saturované zóně formou zásaku preperátu s biodetergenty, živinami a dotací kyslíku. Byly odebrány vzorky zemin z vrtného jádra, průběžně během PPS odběry vzorků vody, analýzy na obsah NEL, BTEX, ClU. Průběžně byla měřena mocnost volné fáze ve vrtech.
Čerpaná podzemní voda byla čištěna na dekontaminační stanici a zasakována zpět do prostředí prostřednictvím vsakovacích vrtů. Součástí stanice byl také bioreaktor pro kultivaci bakterií vybavený aeračním zařízením.