Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Pátek, okr. Nymburk


Monitoring znečištění podzemních vod v obci. Podzemní vody jsou znečištěny chlorovanými uhlovodíky s počátečními hodnotami 1.500µg.l-1 v centru znečištění a 200µg.l-1 ve studnách na okraji obce. Bylo monitorováno 15-20 obj, odběry vzorků dynamicky 1x ročně. ZZ odevzdána ve smluv.termínu s vyhodnoceními a doporučeními – m.j. a) pokračovat v monitoringu, b) podpořit přirozenou atenuaci biotickou dehalogenací chlorovaných rozpouštědel in situ pomocí kovů.