Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Oprava horkovodu Žilina


Udržovací práce horkovodného rozvodu v části OD Carrefour - Plaváreň.
Realizace předmontáže, instalace prefabrikovaného potrubí do kanálů, montáž potrubí a potrubních komponentů, dilatace potrubí, zaizolování (potrubí DN200 - 1150m, DN150 - 32m, DN125 a méně 20m) a montáž armatur.
Dodání dokumentace (svarové listy, svarová mapa, zakreslený skutečný stav - rozložení svarů).