Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Navijárna motorů HC&M Domažlice


Sanace starých ekologických zátěží+postsanační monitoring 2 roky. Je provedena sanace nesaturované zóny (met. ex-situ), bylo odstraněno 128 t stavebních konstrukcí a 1803 t zemin kontaminovaných NEL o koncentracích až 197.000 mg/kg sušiny-likvidace na dekontaminační ploše, náhrada recyklovaným mat. a novými stav.konstrukcemi; sanační systém je doplněn zasakovací a monitorovací vrty (3ks – 60m). Probíhá sanace podzemních vod in situ, čerpání vod kontaminovaných ClU (max. 2 944 µg/l) ze čtyř sanačních vrtů, po přečištění (striping) jsou vody obohacené ozónem zasakovány do vybudovaných ZV vrtů – předpokládané ukončení sanačního čerpání je rok 2012.