Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

NAREX Česká Lípa, a.s. sanace nesaturované zóny


Hlavní kontaminant chlorované uhlovodíky, max. koncentrace 4.900 mg ClU/kg sušiny. Sanace odstraněním a znovuzřízením zpevněného povrchu, odstranění kontaminované zeminy, zatřídění a konečná likvidace nebezpečného odpadu odpadů. Celkem odstraněno 828 t kontaminovaných zemin. Výsledkem je prokazatelné splnění sanačního limitu  425 mg ClU/kg sušiny.