Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Náchod, modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, Podrobný inženýrskogeologický průzkum, 1. etapa stavby


Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro modernizaci a dostavbu Oblastní nemocnice Náchod – 1. etapa stavby. Bylo provedeno 7 průzkumných inženýrsko-geologických a hydrogeologických vrtů o celkové metráži 70 m. Jeden z vrtů byl proveden jako vsakovací. Ověření základových poměrů v prostoru požadované dostavby včetně geotechnických údajů pro jednotlivé typy zemin a hornin, stanovení agresivity podzemní vody.