Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Modifikace kontinuálních chemických analyzátorů vodivosti, pH a koncentrace draslíku, sodíku a amonia,ku na I.O, II.O a BAPP v Elektrárně Dukovany


Tvorba realizační dokumentace a realizace náhrady dožitých a neopravitelných kontinuálních analyzátorů vodivosti, pH a koncentrace sodíku v médiích primárního i sekundárního okruhu, rozšíření rozsahu měřených parametrů v koncenzátu a v napájecí vodě, realizace nového kontrinálního měření koncentrace draslíku a NH3 v chladivu primárního okruhu. Demontáž kontaminované instrumentace a potrubních tras, vč. manipulací a přípravy odpadu pro uložení do skladu RAO. Odstranění provizorií vzniklých při přechodích dílčích modifikacích systému KCHA, instalace souvisejících nových potrubních tras a kabeláže, automatizované řízení dávkovacích čerpadel amoniaku do chladiva I.O. HW a SW úpravy systému sběru dat, náhrada technologických počítačů a na nich provozovaných aplikací, vč. přenosu dat z TP do IS CHEMIS, NLAN. Provedení zkoušek a uvedení do provozu.