Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Málkov u Suchomast - likvidace černé skládky


Likvidace černé skládky odstraněním  ruderálního porostu, odtěžení odpadu uloženého na skládce v množství 1 095 t, zatřídění, přeprava a uložení na zabezpečenou skládku. Zabezpečení pozemku proti nepovolenému skládkování – navezení a osazení bariér z balvanů velikosti 0,4 – 0,7 m.