Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

M48A - Montáž strojní části - strojovna EMO34


Prefabrikace a následná montáž ocelových konstrukcí, kotvících prvků a potrbiních systémů následujících systémů:
- havarijní systém napájecí vody na 3. bloku
- systém napájecí vody a olejového hospodářství na 3. a 4. bloku
- systém technické vody důležité na 4. bloku
- systém demivody na 4. bloku
- systém parovodu na 4. bloku
- systém napájecí vody a olejového hospodářství na 4. bloku
- montáž věže odplyňovače kondenzátu (včetně dodávky a montáže OK), montáž nádrží napájecí vody na 4. bloku a montáž pojistných ventilů pro separátory vlhkosti (MSR)