Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Louny - LOSTR a.s., nové kompletační haly


Podrobný inženýrskogeologický průzkum. Provedeno a vytyčeno (zaměřeno) 7 ks průzkumných jádrových vrtů (hloubka 10 - 12 m) o celkové metráži 74 m s vyhodnocením základových poměrů. Zároveň s vrtnými pracemi byl realizován radonový průzkum, měření korozivity prostředí a laboratorní rozbory zemin, hornin a podzemní vody.