Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Likvidace sanačních vrtů ve společnosti Lučební závody a.s. Kolín


Práce představovaly likvidaci již nevyužitelných vybraných hydrogeologických (HG) a ventingových (VE) vrtů po ukončení sanačních prací, likvidace vrtů se řídila směrnicí ČGÚ č. 8/1985.
Likvidace zahrnovaly celkově 21 ks vrtů o celkové metráži 387,25 bm. Vrty se nacházely na pozemcích společnosti Lučební závody a.s. Kolín, z toho bylo 10 HG vrtů (kvartér, mezozoikum, krystalinikum) a 11 ks VE vrtů (kvartér, mezozoikum).
Hydrogeologické vrty byly likvidovány záhozem kačírku a následnou tlakovou cementací v předem předepsaných intervalech. Výstroj vrtů byla obkopána traktorbagrem a v hl. 1,5 m p. t. odříznuta a vytažena. Okolí vrtu bylo dosypáno zeminou, urovnáno.
Ventingové vrty byly likvidovány také záhozem kačírku a následnou tlakovou cementací v předem předepsaných intervalech. Výstroj a chráničky vrtů byly kompletně vytaženy technikou.