Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Letiště Praha Ruzyně, paralelní dráha RWY 06R/24L


Podrobný inženýrskogeologický průzkum Provedeno a vytyčeno (zaměřeno) celkem 130 ks průzkumných jádrových vrtů (hloubka 3 - 10 m) o celkové metráži 546 m s vyhodnocením základových poměrů. Zároveň s vrtnými pracemi byl realizován radonový průzkum, laboratorní rozbory zemin, hornin a podzemní vody a průzkum kontaminace.