Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

KAUČUK, a.s. Kralupy nad Vltavou - doprůzkum a PD sanace skládky styrenových smol


Doprůzkum skládky sudů zahrnující 23 460 ks sudů v nichž bylo 4230 t styrenových smol. Úniky ze sudů byla prokázána kontaminace 2 545 m3 skládkového tělesa NEL, PAU a chloridy. Odevzdaná závěrečná zpráva doprůzkumu a prováděcí projekt sanace, který navrhuje termickou likvidaci hlavních kontaminantů a vymístění skládky situované na privatizovaném majetku.