Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

IPR EMO43500 Výměna separátorů (SPP) závod JE Mochovce TG21


Vypracování realizačního projektu vč. schválení TI SR, zpracování ostatní dokumentace vč. dokumentace kvality. Dodávka materiálu a komponent, demontáž stávajícího zařízení. Odvoz zdemontovaných SPP, zneškodnění odpadů vč. příslušné dokumentace. Výroba a montáž nových separátorů vč. izolací, provedení odborných prohlídek v průběhu montáže. Provedení zkoušek podle zákona 508/2009 Z.z. pro etapu uvádění do provozu včetně montáže, úřední zkoušky, PKV a RTG kontrol. Dodání dokumentace obsahující doklady ze zkoušek a testování podle výše uvedeného zákona. 144 hodinový testovací chod se zkouškami těsnosti a měřeními výkonnostních provozních parametrů vč. příslušných protokol.