Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

IPR EM020400 Seizmické prehodnotenie EM01,2 pre novů hodnotu seizmického zaťaženia SO 810/1-01 a SO 810/1-02


Realizácia seizmického zodolnenia nádob superhavarijného napájania 1. bloku, objektu S0810/1-01, systémov DPS 1. 26.03 (1LAR11BB001, 1LAR12BB001, 1LAR13BB001) na základe schváleného realizačného projektu.