Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu vedení 110 kV – Holešov zaústění V573


Podrobný inženýrsko-geologický průzkum v souvislosti s připravovanou stavbou nadzemního vedení 110 kV – Holešov zaústění V573. Provedeno celkem 18 ks nevystrojených průzkumných jádrových vrtů (hloubka 3,3 - 8,0 m) o celkové metráži 82,6 m s vyhodnocením základových poměrů. Zároveň s vrtnými pracemi bylo realizováno geoelektrické měření jednotlivých stožárových stanovišť.