Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Inženýrsko-geologický průzkum pro rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 a pojezdových drah TWY B, C, D, L


Inženýrsko-geologický průzkum pro zjištění skutečné skladby a kvality jednotlivých vrstev konstrukcí vzletové a přistávací dráhy, pojezdových drah a jejich pláně. Provedeno 10 jádrových vrtů s hloubkou cca 2 m, odběr vzorků zeminy a vyhodnocení laboratorních prácí.