Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Inženýrsko-geologický průzkum pro halu agregátů firmy Škoda Auto, a.s. ve Vrchlabí, 1. etapa


Podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v areálu firmy Škoda Auto, a. s. ve Vrchlabí pro výstavbu haly agregátů. Ověření geologických a hydrogeologických poměrů území, geotechnických vlastností zemin a hornin. Určení únosnosti skalního podloží pro návrh založení projektovaného objektu. Navržení parametrů pro zajištění stavební jámy a stanovení radonového indexu pozemku pro 1. etapu výstavby.