Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Inproma spol. s. r.o., staré ekologické zátěže


Sanace starých ekologických zátěží. Znečištěný půdní vzduch – 540 – 12.000 mg.m3 ClU, podzemní voda 200 mg.l ClU, 813 µg.l OCP; zeminy AOX vodný výluh 11 mg.l, OCP 7730 mg.kg,  chlorované uhlovodíky (ClU), organochlorové pesticidy (OCP). Sanace odtěžením kontaminovaných zemin, zřízení sanačního drénu (200m). Čerpání podzemních vod a jejich dekontaminace, hermetizace kontaminovaného prostoru pod objekty injektáží (70x20x4,5 m). Celkem odstraněno 850 m3 zemin, odčerpáno 379 tis. m3 půdního vzduchu a odstraněno 200 kg ClU. Sanační práce byly ukončeny splněním limitů ČIŽP.