Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

IG průzkum pro založení nového nástupního mostu na Letišti Václava Havla – Terminál I. – stání č. 14


Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro založení objektu nového nástupního mostu na Letišti Václava Havla – Terminál I. - stání č. 14. Provedeny 4 jádrové vrty s hloubkou cca 10 m. Ověření geologických a hydrogeologických poměrů a určení únosnosti skalního podloží pro návrh založení projektovaného objektu.