Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

IG průzkum pro stožárová stání 400 kV, trasa Výškov - Babylon


Inženýrskogeologický průzkum pro stožárová stání 400 kV, trasa Výškov - Babylon. Za účelem získání základních poznatků o inženýrskogeologických poměrech bylo v zájmovém území provedeno celkem 208 svislých jádrových vrtů (S-7 až S-214). Hloubka svislých jádrových vrtů a zarážených sond se pohybovala v rozmezí 2,50 - 4,00 m pod terénem, přičemž byla navržena s ohledem k předpokládaným hloubkám založení stožárů. Zároveň s vrtnými pracemi bylo realizováno geoelektrické měření jednotlivých stanovišť přístrojem PU 431. Součástí průzkumných prací byl odběr vzorků podzemní vody a laboratorní analýzy.