Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

IG průzkum na skládce zeminy u obce Hostivice


Podrobný inženýrsko-geologický průzkum na skládce zeminy u obce Hostivice za účelem zhodnocení využití zeminy pro terénní úpravy. V rámci průzkumu bylo na lokalitě provedeno 12 svislých jádrových vrtů do hloubky 20 m a 25 strojních kopných sond do hloubky 3 m. Odebráno a analyzováno 10 vzorků zeminy v rozsahu parametrů daných v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která stanoví požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu. Součástí projektu byly geotechnické zkoušky, na jejichž základě byl vypracován geotechnický model stability protihlukového valu.