Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Hydrogeologický průzkum Milešov (Posílení zdroje pitné vody pro obec)


Průzkumné práce v k. ú. Milešov nad Vltavou. Na lokalitě byl proveden geofyzikální průzkum, jehož cílem bylo identifikovat nejvhodnější umístění jímacích vrtů pro posílení zdroje pitné vody. Na vytýčených místech byly technologií rotačně příklepového vrtání vyhloubeny dva průzkumné hydrogeologické vrty s označením Mi-1 a Mi-2 o hloubce 70 m. Vrty byly vrtány průměrem 273 mm / 254 mm, vystrojeny zárubnicí PVC s atestem na pitnou vodu, obsypány kačírkem 4/8 mm. Dále byly vrty nad terénem ukončeny ocelovým zhlavím s kloboukem zabezpečeným maticí. Za účelem zjištění vydatnosti průzkumných vrtů Mi-1 a Mi-2 byla na vrtech provedena dlouhodobá skupinová čerpací zkouška v délce 12 dní. V průběhu čerpací zkoušky byly odebrány vzorky podzemní vody na projektované laboratorní analýzy.