Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Hala pro výrobu převodovek M2 – 2. etapa


Proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum v areálu firmy Škoda Auto, a. s. ve Vrchlabí pro výstavbu haly na výrobu převodovek M2. Ověření geologických a hydrogeologických poměrů území, geotechnických vlastností zemin a hornin a určení základových poměrů včetně stanovení radonového indexu.