Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Elektrické vedení Kladno 110 kV


Podrobný inženýrskogeologický průzkum v souvislosti s připravovaným posílením stávajícího nadzemního vedení 110 kV. Provedeno celkem 75 ks nevystrojených průzkumných jádrových vrtů (hloubka 2,2-4,0 m) o celkové metráži 235 m s vyhodnocením základových poměrů. Zároveň s vrtnými pracemi byla realizována geoelektrická měření jednotlivých stožárových stanovišť.