Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Elektrické vedení Chotějovice - Výškov 400 kV


Podrobný inženýrskogeologický průzkum v souvislosti s připravovanou změnou stávajícího nadzemního vedení 220 kV na vedení s přenosovým napětím 400 kV. Provedeno celkem 130 ks průzkumných jádrových vrtů (hloubka 2,2-5,5 m) o celkové metráži 405 m s vyhodnocením základových poměrů. Zároveň s vrtnými pracemi byla realizována geoelektrická měření jednotlivých stožárových stanovišť. Provedeno vyhodnocení základových poměrů.