Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Doprůzkum a projektová dokumentace sanace pro lokalitu DS PHM Točník u Klatov společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - areál DS


Průzkumné práce zahrnovaly ověření plošného a hloubkového rozsahu kontaminace zemin a podzemní vody a dále ověření rozsahu kontaminace stavebních konstrukcí. V rámci průzkumných prací bylo realizováno 32 ks mělkých jádrových sond do hloubky max. 4 m, průměr vrtání se pohyboval od 137 – 195 mm. Vrtné jádro bylo dokumentováno geologem. Během vrtných prací byly odebírány vzorky zemin, analyzovány na NEL. Z odvrtaných sond i stávajících 9 ks HG vrtů byl odebrán vzorek podzemní vody, analyzován na obsah NEL a BTEX, byla měřena ropná fáze. Byly odebrány vzorky ze stavebních konstrukcí, analyzovány na obsah NEL.   Odvrtané sondy byly geodeticky zaměřeny.