Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

České Budějovice - Jihočeská plynárenská, sanace


Provedení 9 ks jímacích a monitorovacích vrtů s výstrojí PVC 160 mm o celkové metráži 101,7 bm,  15 ks aplikačně monitorovacích sond s výstrojí PVC 125 mm o celkové metráži 173,7 bm, 21 ks ventingových vrtů s výstrojí PVC/HDPE 32 mm o celkové metráži 61,0 bm 3 ks nevystrojených mapovacích sond a jednoho vrtu s nevrtatelnou prolohou o celkové metráži 36,2 bm. Vyjma ventingových vrtů byla vrty provedeny do hloubky 10-13 m s pracovním pažením téměř celých vrtů. Ventingové vrty byly    do hloubek 2,5-3 m.