Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

AERO Vodochody, a.s. - doprůzkum a projekt sanačních prací


Předmětem řešení jsou –  saturovaná zóna (3 specifikovaná ložiska o rozsahu 112.500 m2), stavební konstrukce+nesaturovaná zóna, rybniční sedimenty, které jsou kontaminovány chlorovanými uhlovodíky (ClU) o max. koncentraci 74 mg.l-1 a  NEL –v tom 2 000 μg.l-1 vinylchloridů ,   6.800 μg.l-1 1,2-DCE ,  14 000 μg.l-1  TCE  a 53 000 μg.l-1 PCE. Projekt řeší sanaci kombinací ochranného sanačního čerpání podzemních vod a odsávání půdního vzduchu. V druhé polovině sanačního zásahu posílena technologií reduktivní dechlorace a aerobní biodegradace. Sanace rybníčku v  Březí klasickou těžbou  sedimentů. V závodě Kralupy n/V  těžba nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí a podložních zemin, likvidace na skládkách. Zřízení nových stavebních konstrukcí. ZZ doprůzkumu a PD sanace byly odevzdány po projednání a oponenci ve smluvních termínech a odsouhlaseny účastníky řízení dle vyhlášky FNM a MŽP 3/2004.