Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Odpady a sanace


CHEMCOMEX se dlouhobě zabývá technologiemi zpracování radioaktivních odpadů a in-situ sanace kontaminovaných území.

Našim zákazníkům z oblasti jaderné energetiky nabízíme zákaznicky orientovaná řešení založená na následujících technologiích:

  • solidifikace radioaktivních odpadů (kaly, ionexy, koncentráty) metodou cementace,
  • solidifikace radioaktivních odpadů metodou alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric (tzv. geopolymerů) do unikátní matrice ALUSIL,
  • zpracování kontaminovaných vod (separace nuklidů pod zákonné úrovně a následné zpracování koncentrátu),
  • třídění a zpracování pevných odpadů.

Technologické systémy dodáváme jak pro provozní využití, tak pro užití v rámci vyřazování a likvidace jaderných bloků nebo průmyslových provozů. Zpracování radioaktivních odpadů však není zaměřeno jen na dodávky zařízení, ale i na poskytování zpracovatelských služeb v oblasti solidifikace a nakládání s odpady, případně pronájem technologického zařízení.

Divize geologie a sanace disponuje vybavením i know-how pro provádění sanací horninového prostředí (více na www.insitusanace.cz). Nabídka služeb je zaměřena především na:

  • průzkum znečištění ve smyslu Vyhlášky o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě,
  • analýzy rizik dle Metodického pokynu MŽP,
  • sanace kontaminovaných území.