Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Geologie a vrtné práce


Dlouholetou podnikatelskou aktivitou společnosti CHEMCOMEX jsou práce v oblasti geologického průzkumu. Divize geologie a sanace nabízí komplexní inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum realizovaný vlastní vrtnou technikou. Nabízené služby jsou zaměřeny především na následující činnosti:

  • průzkum pro potřeby zakládání všech druhů staveb, včetně průzkumu pro vsakování srážkových vod,
  • vyhledávání zdrojů podzemní vody, včetně vrtání jímacích studní pro občanskou sféru (více najdete na www.vrtanistudni.cz),
  • průzkum znečištění kontaminace půvy a podzemní vody, včetně realizace sanačních prací (více najdete na www.insitusanace.cz),
  • vrtání průzkumných, monitorovacích a stavebních vrtů (více najdete na  www.pruzkumnevrty.cz).