Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Zpracování radioaktivních odpadů na JE Dukovany

22.08.2017

V průběhu měsíce srpna zahájila firma CHEMCOMEX Praha ve spolupráci se společností ČEZ ENERGOSERVIS zpracování provozních nízkoaktivních radioaktivních kalů z nádrží koncentrátu na jaderné elektrárně Dukovany. Tyto odpady obsahují kromě kalového podílu též proměnné množství kapalné fáze s rozpuštěnými solemi kyseliny dusičné a borité.

Pro zpracování zmíněných kalů byla vyvinuta geopolymerní matrice takzvaně „šitá na míru“. Tato matrice umožňuje jejich převedení do pevného skupenství, vyznačujícího se dlouhodobou stabilitou a odolností vůči případnému styku s podzemní vodou. Matrice je natolik univerzální, že dokáže zpracovat semikapalný odpad s proměnlivým poměrem kapalného a kalového podílu.

Zpracování probíhá v dálkově ovládané zpracovatelské jednotce, k tomuto účelu vyrobené. Jednotka je schopna zpracovat jak kapalné frakce, či kalové frakce s krystaly boraxu, tak i například ionexové pryskyřice.

Zpracování záměsi probíhá přímo v úložném obalovém souboru, kterým je dvousetlitrový pozinkovaný sud.  Sud naplněný 140 až 150 kilogramy kalu je zavezen dálkově ovládaným vozíkem pod mísič. Po spuštění míchadla je do sudu pozvolna nadávkováno vypočtené množství aluminosilikátu ALUSIL spolu s alkalickým aktivátorem. Po zaplnění sudu a vyzvednutí míchadla ze záměsi je sud vyvezen mimo mísič, odebrány vzorky produktu k analýzám, sud zavíkován a odvezen na místo zrání, kde do druhého dne připravená záměs zatuhne.

U odebraných vzorků je po 7 dnech zrání stanovena pevnost v tlaku a jejich hydrolytická odolnost. Požadovaných 10 MPa pevnosti v tlaku je překračováno o více jak 15 MPa. Vyloužené množství radionuklidů po 28 dnech zrání produktu se pohybuje v intervalu 0,1 – 0,5 %. Limitní požadavek je, že vyloužené množství radionuklidů musí být nižší než 4 % po 48 hodinách loužení.

Vlastnosti připraveného produktu solidifikace s velkou rezervou splňují limity a podmínky přijatelnosti obalového souboru na úložiště radioaktivních odpadů.