Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Vydáno kolaudační rozhodnutí na stavbu

05.04.2016

Na konci března bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na stavbu "Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM" umístěnou v lokalitě JAVYS, a.s. v Jaslovkých Bohunicích. Objekt bude sloužit pro skladování institucionálních radioaktivních odpadů (IRAO) a zadržených radioaktivních materiálů (ZRAM). Vlastní stavba i technologické vybavení byly dodány podle projektové dokumentace vypracované společností CHEMCOMEX.