Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Tatra Truck a.s.

17.07.2020

V červnu se podařilo dotáhnout do konce jednání se společností Tatra Trucks a.s. a uzavřít smlouvu na realizaci akce

„Rekonstrukce chlazení kalírny a motorárny“. Zakázka má být dokončena do 3/2021.

Navazujeme tak na naši předchozí úspěšnou spolupráci, kdy jsme pro Tatra Trucks a.s. vypracovali Realizační dokumentaci této akce.

Společnost Tatra Trucks a.s. je pro nás perspektivním zákazníkem a i do budoucna mu chceme nabízet svoje služby při realizaci

investičních akcí i následném servisu.