Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Úspěšné ukončení zakázky předáním Závěrečné zprávy - projekt BIDSF D1.2

18.11.2016

V souladu se smluvním harmonogramem byl pro společnost JAVYS a.s. úspěšně ukončen projekt "D1.2-Demontáž zariadení strojovne JE V1"  v rámci projektů BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund). 
Všechny cíle projektu byly bezezbytku splněny. Z těch nejnáročnějších například demontáže turbogenerátorů, kondenzátorů, separátorů, olejového hospodářství, potrubí páry včetně rychločinných armatur, nádrží. Dále byla kompletně demontována veškerá kabeláž elektrického zařízení a SKŘ. Celkově bylo demontováno takřka 16000 tun technologií a vše předáno objednateli ve formě zhodnotitelného odpadu (legovaná, nelegovaná ocel, barevné kovy, ocelolitina atd.) 
Po demontáži části zařízení strojovny úspěšně proběhla demolice železobetonových základů turbínového soustrojí, včetně fragmentací a separace zhodnotitelných materiálů. Celkem bylo vyprodukováno pouze 8000 tun betonové suti a malé množství nebezpečných odpadů .
V rámci přípravy pro  nové využití strojovny byly realizovány opravy ocelových a betonových konstrukcí, modifikace a doplnění  potrubních tras v potrubních kanálech. Bylo optimalizováno elektrické napájení zařízení nezbytných pro další etapy vyřazování JE V1. Bylo instalováno a zapojeno více než 32km elektrických kabelů. Všechny činnosti byly  díky podpoře pracovníků společnosti JAVYS a.s. provedeny v požadovaných termínech. Maximální péče byla věnována dodržení  vysokých standardů  BOZP a minimalizaci dopadů na ŽP. Po celou dobu trvání projektu D1.2 byla průběžně prováděna minimalizace a separace odpadů,  až po jejich likvidaci.