Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


SORBHEND®, zařízení pro odstranění kontaminantů ze srážkových vod

25.07.2017

V rámci doprovodného programu 20. ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy vodovody-kanalizace za společnost CHEMCOMEX Praha, a.s. prezentoval ředitel Divize geologie a sanace RNDr. Pavel Špaček projekt TA04020432, Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 759010 a TNV 759011. Ve spolupráci s kolektivem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pod vedením Ing. Jiřího Hendrycha Ph.D. je vyvíjeno technické řešení k odstraňování kontaminantů (těžké kovy, organické látky) ze srážkových vod, které bude uplatňováno v rámci decentralizovaného hospodaření s těmito vodami.